För att ytterligare ta stegen mot världsklass, kommer Essentia AB nu ta hjälp av Northmaint och genomföra FMEA- och 6M- analyser på alla händelser som skapar ”Downtime”. Northmaint´s analysverktyg kommer att ge handlingsplaner för förbättringar. Vi kommer...

Vi har nu haft Kick-off på ett driftsäkerhets-projekt hos Kemira Kemi AB i Helsingborg. Northmaint kommer att lägga upp ett anläggningsregister, allt identifieret FU, och koppla reservdelar till utrustningen i anläggningsdelen. Detta i...

Hos Essentia skall vi nu i höst införa Northmaint´s projektmodell. Vi arbetar nu fram en projekt-rutin utifrån Northmaint´s beta-version. Vi kommer att gå i försök med stöddokumenten under hösten, och slutgiltig utbildning i januari...

Johnson& Matthey, Formox AB har nu fått stora delar av SAP-PM/MM på plats och användarna förmåga att nyttja systemet fullt ut. De sista instruktionerna upprättas och utbildning genomförs därefter. Northmaint AB hjälper också till att få fram nyckeltal och KPI fram...

Vi önskar alla kunder en trevlig sommar! Nya tag i höst mot Driftsäkerhet i världsklass