2018-05-14

Nu har Norhmaint fått uppdraget att var med vid uppstart av Bilfingers kontrakt hos Kemira Kemi AB i Helsingborg. Vi kommer att vara med innan och under uppstarten, där vi hjälper företagen och komma igång med: Arbetsoderhantering, Planering, och Förrådsverksamheten....

2018-01-08

Essentia och Northamaint har skrivit avtal om ”Förbättring av OEE”. Northmaint kommer hjälpa Essentia att ta fram verktyg för att förbättra OEE. Instruktioner och utbildningar kommer att upprättas löpande. Några primära delar som Vi kommer att jobba med...

2017-09-01

Vi har idag skrivit kontrakt med Essentia AB att gå vidare med att skapa Driftsäkerhet i världsklass. Vi kommer under hösten att fortsätta med GAP-analyser och FMEA. Dessa verktyg och metoder och varit en stor framgång för driftsäkerheten hos Essentia. Det har blivit...

2017-06-01

Essentia AB i Stidsvig har nu beställt en utbildning i Inköp och Förrådshantering. Northmaint AB har i samband med utbildlningen, tagit fram alla nödvändiga rutiner och instruktioner för Inköp och Förråd.

2017-06-30

Vi har nu tagit semester på Northmaint AB, och kommer under sommaren att flytta kontoret från Nybrovägen 4 till Rynegården på Långskeppsgatan 1 i Ängelhom.   I höst väntar nya projekt hos våra kunder. Vi kommer senare under sommaren göra inlägg om vad som händer...

För att ytterligare ta stegen mot världsklass, kommer Essentia AB nu ta hjälp av Northmaint och genomföra FMEA- och 6M- analyser på alla händelser som skapar ”Downtime”. Northmaint´s analysverktyg kommer att ge handlingsplaner för förbättringar. Vi kommer...