Nu genomför revidering av arbetsorderhantering  hos kund. (Ref: EN13460) När alla moment är genomförda kommer mer än 100 personer få ett nytt och mer kvalitetssäkrat arbetsorder-flöde. Northmaint kommer samtidigt att införa nya rutiner och instruktion i deras...