Efter presentationer av företagen, samt en rundvandring i fabriken. Började i dag ett projekt hos Essentia där Northmaint och samarbetspartnern Mec-com, ska skapa bättre driftsäkerhet i anläggningen.