Efter genomförd FMEA under hösten 2014 på utvald processdel hos Essentia AB, och som gav reviderat FU-program och fler kopplade reservdelar. I förlängning av det projektet kommer vi att starta projektet: ”Driftsäkerhet Essentia”. Under 2015 kommer det att...