Som ett fortsatt steg mot en bättre- och säkrare arbetsmiljö hos Essentia AB, Stidsvig, har vi nu fått uppdraget att genomföra LOTO-utbildning. All personal i produktionen och underhåll, kommer under V.45 och V.46 genom gå utbildningen. Det är både teori- och...