För att få ekonomisk- och teknisk kontroll på projekt och förbättring i produktionsanläggningen hos Essentia AB, har Vi infört en vår projektmodell ”Introduktion av ny utrustning” (INU). Utbildning och pilotprojekt är inplanerade under...