Johnson& Matthey, Formox AB har nu fått stora delar av SAP-PM/MM på plats och användarna förmåga att nyttja systemet fullt ut. De sista instruktionerna upprättas och utbildning genomförs därefter. Northmaint AB hjälper också till att få fram nyckeltal och KPI fram...