Vi har nu haft Kick-off på ett driftsäkerhets-projekt hos Kemira Kemi AB i Helsingborg. Northmaint kommer att lägga upp ett anläggningsregister, allt identifieret FU, och koppla reservdelar till utrustningen i anläggningsdelen. Detta i...