I dag startar vi utbildningen ”Grundläggande underhåll”, och kommer att ha den vid 8 tillfällen under hösten. När utbildningen är genomförd kommer mer än 100 personer i drift- och underhålls avdelningarna vara utbildade.