Nu fortsätter Vi med att införa SAP-PM/MM hos Johnson&Matthey, Formox AB.

Instruktion för ledningssystemet upprättas av Norhmaint AB.

Utbildning av Managementet genomförs som ett led att godkänna instruktionerna och skapa systemförstålelse.