Essentia AB i Stidsvig har nu beställt en utbildning i Inköp och Förrådshantering. Northmaint AB har i samband med utbildlningen, tagit fram alla nödvändiga rutiner och instruktioner för Inköp och Förråd.