Essentia och Northamaint har skrivit avtal om ”Förbättring av OEE”. Northmaint kommer hjälpa Essentia att ta fram verktyg för att förbättra OEE. Instruktioner och utbildningar kommer att upprättas löpande. Några primära delar som Vi kommer att jobba med är: ”Best pratice”, ”Ording och reda” samt ”Stopp-planering”