NORTHMAINT.SE

- DRIFTSÄKERHET I VÄRLDSKLASS

- EST. 2012

NYHETER:

2018-05-14

Nu har Norhmaint fått uppdraget att var med vid uppstart av Bilfingers kontrakt hos Kemira Kemi AB i Helsingborg. Vi kommer att vara med innan och under uppstarten, där vi hjälper företagen och komma igång med: Arbetsoderhantering, Planering, och Förrådsverksamheten.

Vi kommer att funktionen Tf. Platschef fram till 2018-08-05

2018-01-08

Essentia och Northamaint har skrivit avtal om ”Förbättring av OEE”. Northmaint kommer hjälpa Essentia att ta fram verktyg för att förbättra OEE. Instruktioner och utbildningar kommer att upprättas löpande. Några primära delar som Vi kommer att jobba med är: ”Best pratice”, ”Ording och reda” samt ”Stopp-planering”

2017-09-01

Vi har idag skrivit kontrakt med Essentia AB att gå vidare med att skapa Driftsäkerhet i världsklass.

Vi kommer under hösten att fortsätta med GAP-analyser och FMEA. Dessa verktyg och metoder och varit en stor framgång för driftsäkerheten hos Essentia. Det har blivit en effektivare organisation, nu med uppdaterade instruktioner och förbättrad tillgång till rätt reservdelar. Höstens GAP-analyser skall fokusera på förbättringar i FU´t.

2017-06-01

Essentia AB i Stidsvig har nu beställt en utbildning i Inköp och Förrådshantering. Northmaint AB har i samband med utbildlningen, tagit fram alla nödvändiga rutiner och instruktioner för Inköp och Förråd.

2017-06-30

Vi har nu tagit semester på Northmaint AB, och kommer under sommaren att flytta kontoret från Nybrovägen 4 till Rynegården på Långskeppsgatan 1 i Ängelhom.

 

I höst väntar nya projekt hos våra kunder. Vi kommer senare under sommaren göra inlägg om vad som händer i dessa.

 

TREVLIG SOMMAR!

NORTHMAINT AB

För att ytterligare ta stegen mot världsklass, kommer Essentia AB nu ta hjälp av Northmaint och genomföra FMEA- och 6M- analyser på alla händelser som skapar ”Downtime”. Northmaint´s analysverktyg kommer att ge handlingsplaner för förbättringar. Vi kommer även att projektleda godkända förbättringar.

Vi har nu haft Kick-off på ett driftsäkerhets-projekt hos Kemira Kemi AB i Helsingborg.

Northmaint kommer att lägga upp ett anläggningsregister, allt identifieret FU, och koppla reservdelar till utrustningen i anläggningsdelen. Detta i SAP-PM.

Hos Essentia skall vi nu i höst införa Northmaint´s projektmodell.

Vi arbetar nu fram en projekt-rutin utifrån Northmaint´s beta-version.

Vi kommer att gå i försök med stöddokumenten under hösten, och slutgiltig utbildning i januari 2017.

Johnson& Matthey, Formox AB har nu fått stora delar av SAP-PM/MM på plats och användarna förmåga att nyttja systemet fullt ut.

De sista instruktionerna upprättas och utbildning genomförs därefter.

Northmaint AB hjälper också till att få fram nyckeltal och KPI fram att kontrollera framdriften, och det kommer att var klart under hösten.

Hos övriga kunder hjälper Vi till med att nå Driftsäkerhet i världsklass i många spännande projekt. Dessa projekt kommer vi att rapportera om längre fram i höst.

Vi önskar alla kunder en trevlig sommar!

Nya tag i höst mot Driftsäkerhet i världsklass