NORTHMAINT.SE

- DRIFTSÄKERHET I VÄRLDSKLASS

- EST. 2012

NYHETER:

Essentia har nu förmågan att se fysiska- och ekonomiska konsekvenser i produktionsanläggningen via sina nyckeltal/driftsäkerhetsindikatorer.

Med analyser av nyckeltalen kan man nu skapa driftsäkerhet i världsklass.

För att nu hitta rotorsaker till att förbättra driftsäkerheten inför Northmaint AB 6M-analyser på utrustning med funktionsbortfall.

I den fortsatta vägen mot ”Driftsäkerhet i världsklass” inför Vi nu hos Essentia, FMEA-analyser på alla haverier och stora kostnadstjuvar.

Nu fortsätter Vi med att införa SAP-PM/MM hos Johnson&Matthey, Formox AB.

Instruktion för ledningssystemet upprättas av Norhmaint AB.

Utbildning av Managementet genomförs som ett led att godkänna instruktionerna och skapa systemförstålelse.

För att få ekonomisk- och teknisk kontroll på projekt och förbättring i produktionsanläggningen hos Essentia AB, har Vi infört en vår projektmodell ”Introduktion av ny utrustning” (INU). Utbildning och pilotprojekt är inplanerade under våren.

Från med 2015-12-14 har Essentia AB infört en ny inköpsprocess för tekniskt inköp.

Northmaint har genomfört utbildning och upprätta rutiner och instruktion för alla delar i processen.

Idag har facktidningen U&D varit på vårt kontor och gjort ett reportage med vår VD Niclas Höglund.

I samband med reportage kommer Northmaint att ha en helsida i tidningen.

Som ett fortsatt steg mot en bättre- och säkrare arbetsmiljö hos Essentia AB, Stidsvig, har vi nu fått uppdraget att genomföra LOTO-utbildning.

All personal i produktionen och underhåll, kommer under V.45 och V.46 genom gå utbildningen. Det är både teori- och praktikmoment i utbildningspaketet.

Idag startar vi utbildning i ”Riskanalys och Arbetstillstånd” hos Essentia AB, Stidsvig.

Från och med 1/10 2015 kommer det innan aktivitet i deras anläggning, ha ett krav på  att man genomfört en riskanalys och fått utfärdat ett arbetstillstånd.

Johnson & Matthey –  Formox AB i Perstorp har nu gått live med SAP. Northmaint kommer framöver hjälpa till med instruktioner och underlag för utbildning i SAP-PM/MM.

Återstart i projektet ”Driftsäkerhet Essentia” och fortsatt arbete mot uppsatta mål.

Vi kommer att börja med ”Riskanalys och Arbetstillstånd” som ett sidoprojekt.

Riskanalys kommer att göras på alla underhållsaktiviteter i anläggningen.

Innan start av aktivitet kommer ett arbetstillstånd utfärdas.

Av Northmaint upprättade rutiner och instruktioner kommer detaljstyra.