NORTHMAINT.SE

- DRIFTSÄKERHET I VÄRLDSKLASS

- EST. 2012

NORTHMAINT.SE

- DRIFTSÄKERHET I VÄRLDSKLASS

- EST. 2012

PRODUKTER

PRODUKTER

Verktyg för projekt- och förbättringsarbete

Skaffa er en projektmodell som är kvalitetssäkrad utifrån ISO 21500 och ISO 10006 och som kommer för Er framöver vara ett starkt och väl utvecklat verktyg för projektstyrning. Modellen förenklar kommunikation, beslut och har ett kraftfullt kontrollprogram för nuläget.

Northmaint har utvecklat en modell som kan användas i projekt- eller förbättringsarbete, och som innehåller alla de viktiga och krävande dokumenten för att genomföra ett projekt i tid och mot budget, samt på alla vis med hög säkerhet.

Mot världsklass!

Visualisera din handlingsplan! När Ni gör Er resa mot världsklass är Northmaint´s underhållspyramid det rätta verktyget för att enkelt se ert nuläge och fortsatta aktiviteter. Enklare sätt att delge Er organisation de delmoment i ert förbättringsarbete för driftsäkerhet finns i dag inte på marknaden.

Bakom varje byggsten finns förklaringar för färdigheter och mål.
Allt för att ge en effektiv och värdeskapande resa mot världsklass.

Förenkla tillvaron.

ABC- eller Kritikalitetsklassning är en metod som visar prioriteten för produktionsutrustningen. Den används till att minska förluster och pekar på vikten av att fokusera på rätt saker. Kritikaliteten är ett hjälpmedel vid upprättande av FU, reservdelsanskaffning, samt vid planering och schemaläggning av arbetsorder.

Vid haverier ger den en ytterligare dimension på prioriteten.

ABC-klassningen är en av de grundläggande byggstenarna för att bygga en underhållsorganisation som skall sträva mot världklass.

Visualiserad nulägesanalays

Northmaint´s nulägesanalys ger er en stark bild av nuvarande drift-säkerhet. Det spindelnätsdiagram som upprättas och visualiserar analysresultatet, resulterar i en finkalibrerad handlingsplan för förbättring av driftsäkerheten.

Med 160 frågor i 16 olika kategorier skapas ett djup och bred på resultatet. Northmaint´s slutrapport ger er en färdig handlingsplan som gör att ni snabbt kan börja implementeringen av förbättringar.

Styrkort för driftsäkerhet.

Fastställ och visualisera nuläget! Verktyget för detta är vårt mångårigt utvecklade styrkort. De olika diagramen som sammansätts på ett styrkort, visar den röda tråden för förbättringar i era dagliga processer och er underhållsekonomi.

Styrkorten ger en backspegel med sammanställd historisk data som visar hur hur förbättringar påverkat och utvecklat era processer och organisation

Verktyg för projekt- och förbättringsarbete

Skaffa er en projektmodell som är kvalitetssäkrad utifrån ISO 21500 och ISO 10006 och som kommer för Er framöver vara ett starkt och väl utvecklat verktyg för projektstyrning. Modellen förenklar kommunikation, beslut och har ett kraftfullt kontrollprogram för nuläget.

Northmaint har utvecklat en modell som kan användas i projekt- eller förbättringsarbete, och som innehåller alla de viktiga och krävande dokumenten för att genomföra ett projekt i tid och mot budget, samt på alla vis med hög säkerhet.

Mot världsklass!

Visualisera din handlingsplan! När Ni gör Er resa mot världsklass är Northmaint´s underhållspyramid det rätta verktyget för att enkelt se ert nuläge och fortsatta aktiviteter. Enklare sätt att delge Er organisation de delmoment i ert förbättringsarbete för driftsäkerhet finns i dag inte på marknaden.

Bakom varje byggsten finns förklaringar för färdigheter och mål.
Allt för att ge en effektiv och värdeskapande resa mot världsklass.

Förenkla tillvaron.

ABC- eller Kritikalitetsklassning är en metod som visar prioriteten för produktionsutrustningen. Den används till att minska förluster och pekar på vikten av att fokusera på rätt saker. Kritikaliteten är ett hjälpmedel vid upprättande av FU, reservdelsanskaffning, samt vid planering och schemaläggning av arbetsorder.

Vid haverier ger den en ytterligare dimension på prioriteten.

ABC-klassningen är en av de grundläggande byggstenarna för att bygga en underhållsorganisation som skall sträva mot världklass.

Visualiserad nulägesanalays

Northmaint´s nulägesanalys ger er en stark bild av nuvarande drift-säkerhet. Det spindelnätsdiagram som upprättas och visualiserar analysresultatet, resulterar i en finkalibrerad handlingsplan för förbättring av driftsäkerheten.

Med 160 frågor i 16 olika kategorier skapas ett djup och bred på resultatet. Northmaint´s slutrapport ger er en färdig handlingsplan som gör att ni snabbt kan börja implementeringen av förbättringar.

Styrkort för driftsäkerhet.

Fastställ och visualisera nuläget! Verktyget för detta är vårt mångårigt utvecklade styrkort. De olika diagramen som sammansätts på ett styrkort, visar den röda tråden för förbättringar i era dagliga processer och er underhållsekonomi.

Styrkorten ger en backspegel med sammanställd historisk data som visar hur hur förbättringar påverkat och utvecklat era processer och organisation